18 Ocak 2014 Cumartesi

OneRepublic - Counting Stars (Turkce Cevirisi)
"Counting Stars"
"Yıldızları Sayacağız"

Lately I've been
Son zamanlarda ben
I've been losing sleep
Ben uykusuz kalıyordum
Dreaming about the things that we could be
Yapabileceğimiz şeyleri düşlüyordum
But baby I've been
Ama bebeğim ben
I've been praying hard
Ben çok dua ediyordum
Said no more counting dollars we'll be counting stars
Diyorum ki artık dolarları saymak yok biz yıldızları sayacağız
Yeah we'll be counting stars
Evet biz yıldızları sayacağız

I see this life
Bu hayatı
Like a swinging vine
Sallanan şarap olarak görüyorum
Swing my heart across the line
Kalbimi sınırları aşarak sallayan
In my face is flashing signs
Yüzümde izleri parlıyor
Seek it out and we shall find
Arayalım belki buluruz
The old,
Yaşlı,
But I'm not that old
Ama o kadar da yaşlı değilim
Young
Genç
But I'm not that bold
Ama o kadar da cesur değilim
And I don't think the world is sold
Ve ben düyanın satıldığını düşünmüyorum
On just doing what we're told

Sadece söyleneni yapıyoruz

And I, I I I I I feel something so right when doing the wrong thing
Ve ben, ben, ben yanlış bir şey yaparken çok doğru hissediyorum
And I, I I I I I feel something so wrong when doing the right thing
Ve ben, ben, ben doğru bir şey yaparken çok yanlış hissediyorum 

I could lie,
Yalan söyleyebilirim,
Couldn't I?
Söyleyemez miyim?
Could lie
Yalan söyleyebilirim
Everything that kills me makes me feel alive
Beni öldüren herşey canlı hissetmemi sağlıyor

Lately I've been I've been losing sleep
Son zamanlarda ben ben uykusuz kalıyordum
Dreaming about the things that we could be
Yapabileceğimiz şeyleri düşlüyordum
But baby I've been
Ama bebeğim ben
I've been praying hard
Ben çok dua ediyordum
Said no more counting dollars we'll be counting stars
Diyorum ki artık dolarları saymak yok biz yıldızları sayacağız

Lately I've been
Son zamanlarda ben
I've been losing sleep
Ben uykusuz kalıyordum
Dreaming about the things that we could be
Yapabileceğimiz şeyleri düşlüyordum
But baby I've been
Ama bebeğim ben
I've been praying hard
Ben çok dua ediyordum
Said no more counting dollars we'll be counting stars
Diyorum ki artık dolarları saymak yok biz yıldızları sayacağız
Yeah we'll be counting stars
Evet biz yıldızları sayacağız

I feel the love
Aşkı hissediyorum
And i feel it burn
Ve aşkın yaktığını hissediyorum
Down this river
Nehrin aşağısında
Every turn,
Her sıra geldiğinde,
Hope is our 4 letter word
Umut 4 harfli bir kelime
Make that money
Kazan bu parayı
Watch it burn
Yanışını izle

Old,
Yaşlı,
But I'm not that old
Ama o kadar da yaşlı değilim
Young
Genç
But I'm not that bold
Ama o kadar da cesur değilim
And I don't think the world is sold
Ve ben düyanın satıldığını düşünmüyorum
On just doing what we're told

Sadece söyleneni yapıyoruz

And I, I I I I I feel something so wrong when doing the right thing
Ve ben, ben, ben doğru bir şey yaparken çok yanlış hissediyorum 
I could lie,
Yalan söyleyebilirdim,
Could lie
Yalan söyleyebilirdim
Could lie
Yalan söyleyebilirdim
Everything that drowns me makes me wanna fly
Beni boğan herşey uçmak istememi sağlıyor

Lately I've been
Son zamanlarda ben
I've been losing sleep
Ben uykusuz kalıyordum
Dreaming about the things that we could be
Yapabileceğimiz şeyleri düşlüyordum
But baby I've been
Ama bebeğim ben
I've been praying hard
Ben çok dua ediyordum
Said no more counting dollars we'll be counting stars
Diyorum ki artık dolarları saymak yok biz yıldızları sayacağız

Lately I've been
Son zamanlarda ben
I've been losing sleep
Ben uykusuz kalıyordum
Dreaming about the things that we could be
Yapabileceğimiz şeyleri düşlüyordum
But baby I've been
Ama bebeğim ben
I've been praying hard
Ben çok dua ediyordum
Said no more counting dollars we'll be counting stars
Diyorum ki artık dolarları saymak yok biz yıldızları sayacağız
We'll be counting stars
Biz yıldızları sayacağız

Oh
Take that money
Al bu parayı
Watch it burn
Yanışını izle
Sink in the river
Nehirde batışını
The lessons I learn
Öğrendiğim ders
(x3)
Everything that kills me
Beni öldüren herşey
Makes me feel alive
Canlı hissetmemi sağlıyor

Lately I've been
Son zamanlarda ben
I've been losing sleep
Ben uykusuz kalıyordum
Dreaming about the things that we could be
Yapabileceğimiz şeyleri düşlüyordum
But baby I've been
Ama bebeğim ben
I've been praying hard
Ben çok dua ediyordum
Said no more counting dollars we'll be counting stars
Diyorum ki artık dolarları saymak yok biz yıldızları sayacağız

Lately I've been
Son zamanlarda ben
I've been losing sleep
Ben uykusuz kalıyordum
Dreaming about the things that we could be
Yapabileceğimiz şeyleri düşlüyordum
But baby I've been
Ama bebeğim ben
I've been praying hard
Ben çok dua ediyordum
Said no more counting dollars we'll be counting stars
Diyorum ki artık dolarları saymak yok biz yıldızları sayacağız
We'll be counting stars
Biz yıldızları sayacağız

Take that money
Al bu parayı
Watch it burn
Yanışını izle
Sink in the river
Nehirde batışını
The lessons I learn
Öğrendiğim ders
(x4)

Şarkı sözü kaynağı: OneRepublic - Counting Stars Lyrics | sing365

15 Ocak 2014 Çarşamba

Justin Bieber - Change Me (Turkce Cevirisi)"Change Me"
"Değiştir Beni"

Girl, I'm ready, if you're ready, now
Canım, ben hazırım, eğer sen de hazırsan, şimdi
Ooh, is it ever gonna be?
Acaba bu olacak mı?
If you're with it, then I'm with it, now
Eğer sen varsan, ben de varım, şimdi
To accept all the responsibility
Tüm sorumlluluğu almaya
I'd go out of my way
Ben kendi yolumdan giderdim
To live by the words that you say
Senin sözlerinle yaşamak için
I don't wanna be the same ooh whoa
Ben aynı kalmak istemiyorum

Maybe you could change me
Belki sen beni değiştirebilirsin
Maybe you could change me ooh whoa
Belki sen beni değiştirebilirsin

Maybe you could be the light
Belki sen ışık olabilirsin
That opens up my eyes
Gözlerimi açan
Make all my wrongs right
Tüm yanlışlarımı doğru yapan
Change me, change me
Değiştir beni
Change me oh yeah
Değiştir beni

Don't fight fire with fire
Ateşe ateşle karşılık verme
If I'm screaming, talk quieter
Sesimi yükseltirsem, sakin konuş
Understanding and patience
Anlayışlı ve sabırlı
Feel the pain that I'm facing
Yüzleştiğim acıyıyı hisset
Be like Serenity
Sakin kal

Help me position my mind
Aklımda yer edinmeye yardım et
Take a chance, make a difference in my life
Şansını kullan, hayatımda bir farklılık yarat

Maybe you could change me (oh)
Belki sen beni değiştirebilirsin
Maybe you could change me
Belki sen beni değiştirebilirsin
(Maybe you could change me ooh hoo)
(Belki sen beni değiştirebilirsin)

Maybe you could be the light (you could be the light)
Belki sen ışık olabilirsin (ışık olabilirsin)
That opens up my eyes (opens up my eyes)
Gözlerimi açan (gözleri açan)
Make all my wrongs right
Tüm yanlışlarımı doğru yapan
Change me, change me
Değiştir beni, değiştir beni
change me oh yeah
Değiştir beni 

Girl, I'm ready, if you're ready, now
Canım, ben hazırım, eğer sen de hazırsan, şimdi
Ooh, is it ever gonna be?
Acaba bu olacak mı?
If you're with it, then I'm with it, now
Eğer sen varsan, ben de varım, şimdi

Şarkı sözü kaynağı: Justin Bieber - Change Me Lyrics | MetroLyrics

14 Ocak 2014 Salı

Shakira - Can't Remember To Forget You (Turkce Cevirisi) (feat. Rihanna)"Can't Remember To Forget You"
"Seni Unutmayı Hatırlayamıyorum"

[Shakira]
I left a note on my bedpost
Başucuma bir not bıraktım
Said not to repeat yesterday's mistakes
Geçmiş hatalarını tekrarlama yazılı
What I tend to do when it comes to you
Ne yapmayı dilersen o gerçekleşsin
I see only the good, selective memory
Sadece iyiliği görürüm, seçici hafıza

The way he makes me feel yeah, gotta hold on me
Onun bana hissettirdikleri, beni ayakta tutan
I've never met someone so different
Bu kadar farklı biriyle daha önce hiç tanışmamıştım
Oh here we go
İşte başlıyoruz
He a part of me now, he a part of me
O benim bir parçam artık, benim bir parçam
So where you go I follow
Yani nereye gidersen takip ederim

[Chorus #1]
[nakarat]
Ohohohoh ohohohoh
I can't remember to forget you
Seni unutmayı hatırlayamıyorum
Ohohohoh ohohohoh
I keep forgetting I should let you go
Sürekli unutuyorum senden vazgeçmem gerektiğini
But when you look at me, the only memory, is us kissing in the moonlight
Ama sen bana baktığında aklımda canlanan tek hatıra ay ışığı altındaki öpüşmemiz
Ohohohoh ohohohoh
I can't remember to forget you
Seni unutmayı hatırlayamıyorum
Ohohohoh ohohohoh
I can't remember to forget you
Seni unutmayı hatırlayamıyorum

[Rihanna]
I go back again
Yine eskiye döndüm
Fall off the train
Trenden atlayıp 
Land in his bed
Yatağına düştüm
Repeat yesterday's mistakes
Geçmiş hatalarımı tekrarlıyorum
What I'm trying to say is not to forget
Söylemeye çalıştığım , asla unutma
You see only the good, selective memory
Sadece iyiliği görürsün, seçici hafıza

The way he makes me feel like
Bana hissettiriş şekli
The way he makes me feel
Bana hissettirdikleri
I never seemed to act so stupid
Hiç bu kadar aptalca hareketler görmemiştim
Oh here we go
İşte başlıyoruz
He a part of me now he a part of me
O benim bir parçam artık, benim bir parçam

[Shakira]
So where he goes I follow, follow, follow, oh
Yani nereye gidersen takip ederim, takip, takip 

[Chorus 2: Both]
[ nakarat ikisi birden ]
Ohohohoh ohohohoh
I can't remember to forget you
Seni unutmayı hatırlayamıyorum
Ohohohoh ohohohoh
I keep forgetting I should let you go
Sürekli unutuyorum senden vazgeçmem gerektiğini
But when you look at me, the only memory, is us kissing in the moonlight
Ama sen bana baktığında aklımda canlanan tek hatıra ay ışığı altındaki öpüşmemiz
Ohohohoh ohohohoh
I can't remember to forget you
Seni unutmayı hatırlayamıyorum

[Shakira]
I rob and I kill to keep him with me
Benimle kalması için çaldım ve öldürdüm
I do anything for that boy
Bu adam için herşeyi yaparım
I'd give my last dime to hold him tonight
Son kuruşumuda onun bu gece benimle kalması için harcadım
I do anything for that boy
Bu adam için herşeyi yaparım

[Rihanna]
I rob and I kill to keep him with me
Benimle kalması için çaldım ve öldürdüm
I do anything for that boy
Bu adam için herşeyi yaparım
I'd give my last dime to hold him tonight
Son kuruşumuda onun bu gece benimle kalması için harcadım
I do anything for that boy
Bu adam için herşeyi yaparım

[Chorus 3: Both]
[ nakarat ikisi birden ]
Ohohohoh ohohohoh
I can't remember to forget you
Seni unutmayı hatırlayamıyorum
Ohohohoh ohohohoh
I keep forgetting I should let you go
Sürekli unutuyorum senden vazgeçmem gerektiğini
But when you look at me, the only memory, is us kissing in the moonlight
Ama sen bana baktığında aklımda canlanan tek hatıra ay ışığı altındaki öpüşmemiz
Ohohohoh ohohohoh
I can't remember to forget you
Seni unutmayı hatırlayamıyorum
But when you look at me, the only memory, is us kissing in the moonlight
Ama sen bana baktığında aklımda canlanan tek hatıra ay ışığı altındaki öpüşmemiz
Ohohohoh ohohohoh
I can't remember to forget you
Seni unutmayı hatırlayamıyorum

Şarkı sözü kaynağı: Shakira - Can't Remember To Forget You Lyrics | MetroLyrics

12 Ocak 2014 Pazar

Aloe Blacc - The Man (Turkce Cevirisi)"The Man"
"Erkek"

Girl you can tell everybody
Bayan herkese söyleyebilirsin
Yeah you can tell everybody
Evet herkese söyleyebilirsin
Go ahead and tell everybody
Durma ve herkese söyle
I'm the man, I'm the man, I'm the man
Ben erkeğim, ben erkeğim, ben erkeğim
Yes I am, yes I am, yes I am
Evet öyleyim, evet öyleyim, evet öyleyim
I'm the man, I'm the man, I'm the man
Ben erkeğim, ben erkeğim, ben erkeğim

I believe every lie that I ever told
Daha önce söylediğim bütün yalanlara inanıyorum
Paid for every heart that I ever stole
Çaldığım bütün kalplerin bedelini ödedim
I paid my cause and I didn't fold
Neden olduğum herşeyin bedelini ödedim ve geri çekilmedim
Well it ain't that hard when you got soul (this is my world)
Ruhun olduğunda o kadar da zor değil ( bu benim dünyam ) 
Somewhere I heard that life is a test
Bir yerde hayatın sınav olduğunu duydum
I been though the worst but still I give my best
Kötü durumda bulunduğum halde elimden gelenin en iyisini yapıyorum
God made my mold different from the rest
Tanrı beni diğerlerinden farklı yarattı
Then he broke that mold so I know I'm blessed (this is my world)
Ardından kalıbımı kırdı ve ben kutsandığımı biliyorum ( bu benim dünyam )

Stand up now and face the sun
Ayağa kalk ve güneşle yüzleş
Won't hide my tail or turn and run
Benim ardıma saklanma ya da dön ve kaç
It's time to do what must be done
Yapılması gerekenin yapıldığı zamanlar vardır
Be a king when kingdom comes
Krallık geldiğinde bir kral ol

Girl you can tell everybody
Bayan herkese söyleyebilirsin
Yeah you can tell everybody
Evet herkese söyleyebilirsin
Go ahead and tell everybody
Git ve herkese söyle
I'm the man, I'm the man, I'm the man
Ben erkeğim, ben erkeğim, ben erkeğim


Girl you can tell everybody
Bayan herkese söyleyebilirsin
Yeah you can tell everybody
Evet herkese söyleyebilirsin
Go ahead and tell everybody
Git ve herkese söyle
I'm the man, I'm the man, I'm the man
Ben erkeğim, ben erkeğim, ben erkeğim
Yes I am, yes I am, yes I am
Evet öyleyim, evet öyleyim, evet öyleyim
I'm the man, I'm the man, I'm the man
Ben erkeğim, ben erkeğim, ben erkeğim 

I got all the answers to your questions
Bütün sorularının cevapları bende
I'll be the teacher you could be the lesson
Ben öğretmen sen de ders olabilirsin
I'll be the preacher you be the confession
Ben vaiz sen de günah olabilirsin
I'll be the quick relief to all your stressing (this is my world)
Bütün sıkıntılarına hızlı bir rahatlama olabilirim ( bu benim dünyam )
It's a thin line between love and hate
Bu aşk ve nefret arasında dar bir yol
Is you really real or is you really fake
Gerçekmisin yoksa sahtemi
I'm a solider standing on my feet
Kendi ayakları üstünde duran bir askerim
No surrender and I won't retreat (this is my world)
Teslim olmak ve geri çekilmek yok ( bu benim dünyam )

Stand up now and face the sun
Ayağa kalk ve güneşle yüzleş
Won't hide my tail or turn and run
Benim ardıma saklanma ya da dön ve kaç
It's time to do what must be done
Yapılması gerekenin yapıldığı zamanlar vardır
Be a king when kingdom comes
Krallık geldiğinde bir kral ol

Girl you can tell everybody
Bayan herkese söyleyebilirsin
Yeah you can tell everybody
Evet herkese söyleyebilirsin
Go ahead and tell everybody
Git ve herkese söyle
I'm the man, I'm the man, I'm the man
Ben erkeğim, ben erkeğim, ben erkeğim
Girl you can tell everybody
Bayan herkese söyleyebilirsin
Yeah you can tell everybody
Evet herkese söyleyebilirsin
Go ahead and tell everybody
Git ve herkese söyle
I'm the man, I'm the man, I'm the man
Ben erkeğim, ben erkeğim, ben erkeğim
Yes I am, yes I am, yes I am
Evet öyleyim, evet öyleyim, evet öyleyim
I'm the man, I'm the man, I'm the man
Ben erkeğim, ben erkeğim, ben erkeğim

I'm the man
Ben erkeğim
Go ahead and tell everybody what I'm saying y'all
Git ve sana ne söylediysem anlat
I'm the man
Ben erkeğim
Go ahead and tell everybody what I'm saying y'all
Git ve sana ne söylediysem anlat

Girl you can tell everybody
Bayan herkese söyleyebilirsin
Yeah you can tell everybody
Evet herkese söyleyebilirsin
Go ahead and tell everybody
Git ve herkese söyle
I'm the man, I'm the man, I'm the man
Ben erkeğim, ben erkeğim, ben erkeğim
Girl you can tell everybody
Bayan herkese söyleyebilirsin
Yeah you can tell everybody
Evet herkese söyleyebilirsin
Go ahead and tell everybody
Git ve herkese söyle
I'm the man, I'm the man, I'm the man
Ben erkeğim, ben erkeğim, ben erkeğim
Girl you can tell everybody
Bayan herkese söyleyebilirsin
Yeah you can tell everybody
Evet herkese söyleyebilirsin
Go ahead and tell everybody
Git ve herkese söyle
I'm the man, I'm the man, I'm the man
Ben erkeğim, ben erkeğim, ben erkeğim
Girl you can tell everybody
Bayan herkese söyleyebilirsin
Yeah you can tell everybody
Evet herkese söyleyebilirsin
Go ahead and tell everybody
Git ve herkese söyle
I'm the man, I'm the man, I'm the man
Ben erkeğim, ben erkeğim, ben erkeğim
Yes I am, yes I am, yes I am
Evet öyleyim, evet öyleyim, evet öyleyim
I'm the man, I'm the man, I'm the man
Ben erkeğim, ben erkeğim, ben erkeğim

Şarkı sözü kaynağı: Aloe Blacc - The Man Lyrics | MetroLyrics