13 Mart 2014 Perşembe

Linkin Park - Guilty All The Same (Turkce Cevirisi) (feat. Rakim)


Şarkıyı dinlemek için;

Guilty All The Same by Linkin Park Ft. Rakim on Grooveshark

"Guilty All The Same"
"Herkes Gibi Suçlu"
(feat. Rakim)

Tell us all again
Tekrar söyle bize
What you think we should be
Nasıl olmamız gerektiğini düşündüğünü
What the answers are
Cevapler ne
What it is we can't see
Bizim göremediğimiz ne
Tell us all again
Tekrar söyle bize
How to do what you say
Söylediğini nasıl yapabiliriz
How to fall in line
Nasıl itaat edebiliriz
How there's no other way
Nasıl başka bir yol olmaz
But oh, we all know
Ama ah, hepimiz biliyoruz

You're guilty all the same
Herkes gibi suçlusun
Too sick to be ashamed
Utanmak için çok hastasın
You want to point your finger
Parmakla göstermek istiyorsun
But there's no one else to blame
Ancak suçlayacak başka kimse yok

You're guilty all the same
Herkes gibi suçlusun
Too sick to be ashamed
Utanmak için çok hastasın
You want to point your finger
Parmakla göstermek istiyorsun
But there's no one else to blame
Ancak suçlayacak başka kimse yok
You're guilty all the same
Herkes gibi suçlusun 

Show us all again
Tekrar göster bize
That our hands are unclean
Ellerimizin temiz olmadığını
That we're unprepared
Hazırlıksız olduğumuzu
That you have what we need
İhtiyacımız olanın sende olduğunu
Show us all again
Tekrar göster bize
'Cause we cannot be saved
Çünkü biz kurtarılamayız
Cause the end is near
Çünkü son yakın
Now there's no other way
Şimdi başka yol yok
And oh, you will know
Ve ah, öğreneceksin

You're guilty all the same
Herkes gibi suçlusun
Too sick to be ashamed
Utanmak için çok hastasın
You want to point your finger
Parmakla göstermek istiyorsun
But there's no one else to blame
Ancak suçlayacak başka kimse yok
You're guilty all the same
Herkes gibi suçlusun
Too sick to be ashamed
Utanmak için çok hastasın
You want to point your finger
Parmakla göstermek istiyorsun
But there's no one else to blame
Ancak suçlayacak başka kimse yok
There's no one else to blame
Suçlayacak başka kimse yok
Guilty all the same
Herkes gibi suçlu

Guilty all the same
Herkes gibi suçlu
You're guilty all the same
Herkes gibi suçlusun

[Rakim]
Yeah, you already know what it is
Ne olduğunu zaten biliyorsun
Can y'all explain, what kind of man is destined?
Açıklar mısınız, nasıl bir adamın kaderidir bu?
When a man has plans of being rich
Bir adam zengin olma planı yaptığında
If he falls off his plans, he's wealthy?
Planları bozulursa, sağlıklı olur mu?
Dirty money scheme, a clean split
Kirli para planı, temiz bölme
Nonsense the same, he didn't call for this, he's filthy
Anlamsızlık aynı, bunun için aramadı, o kirli
Talk team, they take the paper route
Takımla konuş, güzergahı izliyorlar
All they think about is bank accounts, assets and realty
Tek düşündükleri banka hesapları, mevduat ve gayrimenkuller
Anybody's expense, no shame with a clear conscience
Herkesin harcaması var, temiz bir vicdanla utanmaya gerek yok
No regrets and guilt free, you claim that ain't the way that he built me
Pişmanlık ve suçluluk duygusu yok, onun bende inşa ettiği şeyin bu olmadığını iddia ediyorsun
Smoke scream, we're going in flames
Duman perdesi, ateşlerde yanacağız
Know as soon as they're done what the deal be
Bunu bil ki işleri bittiğinde olacak olan bu
Say it's time for things to change
Şimdi bazı şeylerin değişme zamanı
We arrange that dope product we built cheap
Ucuza ürettiğimiz uyarıcı ürünleri düzenliyoruz
Anything if it's more to gain
Fazla getirisi olan herşeyi
Dream, manipulated like artists, it's real deep
Rüya, yıldız gibi manipülasyon, gerçekten çok derin
Until no more remains, but I'm still me
Geriye kalan olmadıkça, ben hala benim
Like authentic hip-hop and rock, to pop and radio
Eski hip-hop ve rock gibi, popt ve radyo
You record companies kill me
Kayıt arkadaşların beni öldürüyor
Try to force me to strain it, no way
Beni dayanmaya zorla, başka yolu yok
They got the gall to say "yo, how real can real be?"
Şunu söyleyebilecekleri yaraları var "sen, gerçek gerçekten nasıl olabilir?"
You feel me? you will see, the greed will be to blame
Beni hissediyor musun? göreceksin, suçlanacak şey kibir olacak
Greedy for the fame, TV or a name
Ün peşinde koşan kibir, TV veya isim
Media, the game, to me your all the same
Medya, oyun, bana göre hepiniz aynısınız
You're guilty
Suçlusunuz

You're guilty all the same
Herkes gibi suçlusun
Too sick to be ashamed
Utanmak için çok hastasın
You want to point your finger
Parmakla göstermek istiyorsun
But there's no one else to blame
Ancak suçlayacak başka kimse yok
You're guilty all the same
Herkes gibi suçlusun
Too sick to be ashamed
Utanmak için çok hastasın
You want to point your finger
Parmakla göstermek istiyorsun
But there's no one else to blame
Ancak suçlayacak başka kimse yok
Guilty all the same
Herkes gibi suçlu
Guilty all the same
Herkes gibi suçlu
Guilty all the same
Herkes gibi suçlu

Şarkı sözü kaynağı: Linkin Park - Guilty All The Same Lyrics | azlyrics

Gary Barlow - Since I Saw You Last (Turkce Cevirisi)


"Since I Saw You Last"
"Seni Son Gördüğümden Beri"

They took my voice
Sesimi aldılar
Erased my past
Geçmişimi sildiler
With all that noise
Tüm bu gürültü
It couldn’t last
Son olmayacak
With words so cruel
Çok acımasız sözlerle
I washed my face
Yüzümü yıkadım
Hoped one day
Bir gün umarım
I’d wake up in a better place
Daha iyi bir yerde uyanırım 

Today I took back what was stolen
Bugün benden çalınanı geri aldım
And gave new life to what was frozen
Ve dondurulmuş olana yeni bir yaşam verdim

One mouth talking
Bir ağız konuşıyor
A dead man walking
Bir adam ölüyor
A thousand faces watched me falling
Binlerce yüz beni düşerken izliyor
I’ve made my peace with what may happen
Huzurumu olabilecekte buldum
Accepted I won’t be in fashion
Kabullendim modanın içinde olmayacağım
Oh you gave, I got it
Ah sen verdin, anladım
Yeh you gave, I got it all back
Evet sen verdin, tamamen anladım
Since I saw you last
Seni son gördüğümden beri
When brothers land
Kardeşler indiğinde
And take what’s good
Ve iyi olanı aldığında
You can win a war
Savaşı kazanabilirsin
Oh, and shed no blood
Ve kan aksın
Everybody plays their part
Herkes kendi rolünü oynasın
Oh we let the haters hate
Bırakalım kindarlar kin tutsun
While everybody’s losing heart
Herkes kalbini kaybederken
Lying in the longest grass I sit and wait
En uzun çimenlerin arasına oturuyorum ve bekliyorum

I know you heard
Duyduğunu biliyorum
My shout for help
İmdat çığlığımı
For those who stood and watched
Öylece durup izleyenler
Go f— yourself
Gitsin kendilerini s.ksinler
I know you heard my cry for help
Duyduğunu biliyorum yardım çığlığımı
I know you heard I was going through hell
Duyduğunu biliyorum cehennemi boylayacağımı
I know you heard I was losing my mind
Duyduğunu biliyorum aklımı kaçıracağımı
I know you heard it was a matter of time
Duyduğunu biliyorum bunun zaman meselesi olacağını
I know you heard...
Duyduğunu biliyorum...

Şarkı sözü kaynağı: Gary Barlow - Since I Saw You Last Lyrics | azlyrics

11 Mart 2014 Salı

Arctic Monkeys - Arabella (Turkce Cevirisi)


Şarkıyı dinlemek için;

Arabella by Arctic Monkeys on Grooveshark

"Arabella"

Arabella's got some interstellar-gator skin boots
Arabella'nın yıldızlararası timsah derisi çizmeleri var
And a helter skelter 'round her little finger and I ride it endlessly
Ve beni ufacık parmağının etrafında durmaksızın oynattı
She's got a Barbarella silver swimsuit
Barbarella mayosu var
And when she needs to shelter from reality she takes a dip in my daydreams
Ve ne zaman gerçeklerden kaçmak istese benim hayallerime dalıyor

My days end best when this sunset gets itself
Günlerim en güzel güneş battığında bitiyor
Behind that little lady sitting on the passenger side
Yolcu koltuğunda oturan küçük hanımın arkasında
It's much less picturesque without her catching the light
Yüzüne ışık vurmayınca daha az cezbedici
The horizon tries but it's just not as kind on the eyes
Ufuk şansını deniyor ama bu gözüktüğü kadar kolay değil

As Arabella
Sen Arabella
As Arabella
Sen Arabella
Just might have tapped into your mind and soul
Aklına ve ruhuna işlenmiş olabilir
You can't be sure
Emin olamazsın

Arabella's got a 70's head
Arabella'da 70'lerin kafası var
But she's a modern lover
Ama o modern bir aşık
It's an exploration, she's made of outer space
Bu bir keşif,  o uzaydan yapılma
And her lips are like the galaxy's edge
Ve dudakları sanki galaksinin kenarı gibi
And her kiss the colour of a constellation falling into place
Ve öpüşü parçalara bölünen bir takım yıldızının rengi gibi

My days end best when this sunset gets itself
Günlerim en güzel güneş battığında bitiyor
Behind that little lady sitting on the passenger side
Yolcu koltuğunda oturan küçük hanımın arkasında
It's much less picturesque without her catching the light
Yüzüne ışık vurmayınca daha az cezbedici
The horizon tries but it's just not as kind on the eyes
Ufuk şansını deniyor ama bu gözüktüğü kadar kolay değil
As Arabella
Sen Arabella
As Arabella
Sen Arabella
Just might have tapped into your mind and soul
Aklına ve ruhuna işlenmiş olabilir
You can't be sure
Emin olamazsın
That's magic in a cheetah print coat
Büyülü bir çita derisi ceketin
Just a slip underneath it I hope
Altına sızmayı umuyorum
Asking if I can have one of those
Organic cigarettes that she smokes
İçtiği organik sigaralardan 
Birini alabilir miyim diye soruyorum
Wraps her lips round the Mexican coke
Meksika kolasının etrafına dudaklarını doluyor
Makes you wish that you were the bottle
O şeşinin içinde olmak istemeni sağlıyor 
Takes a sip of your soul and it sounds like…
 Ruhundan bir yudum alıyor ve sesi şuna benziyor...

Just might have tapped into your mind and soul
Aklına ve ruhuna işlenmiş olabilir
You can't be sure
Emin olamazsın

Şarkı sözü kaynağı: Arctic Monkeys - Arabella Lyrics | azlyrics

Little Mix - Word Up (Turkce Cevirisi)


Şarkıyı dinlemek için;

Word Up! by Little Mix on Grooveshark

"Word Up!"
"Naber!"

We're coming up
Geliyoruz
K-k-k-k-keep it
Devam et
Keep it coming up
Gelmeye devam et
So do your dance
Yani dansını et
Do your dance
Dansını et
Do your dance quick, mama
Hızlı dans et, anacım
Come on, baby
Hadi, bebeğim
Tell me what's the word
Kelime neydi söyle
OW!


[Perrie]
Yo pretty ladies around the world
Dünyanın her yerinden güzel kızların
Got a weird thing to show you
Gösterecek garip şeyleri var
So tell all the boys and girls
O yüzden tüm kızlara ve erkeklere söyleyin
Tell your brother, your sister
Abinize, kız kardeşinize söyleyin
And your mama, too
Ve annenize de
Cause we're about to throw down
Çünkü birazdan şov yapacağız
And you'll know just what to do
Ve siz de ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz

[Jade]
Wave your hands in the air
Ellerinizi sallayın
Like you don't care
Sanki umrunuzda değilmiş gibi
Glide by the people
İnsanlarla kayın
As they start to look and stare
Size dik dik bakana kaadar
Do your dance
Dansını et
Do your dance
Dansını et
Do your dance quick, mama
Hızlı dans et, anacım
Come on, baby
Hadi bebeğim
Tell me what's the word
Kelime neydi söyle

Word up
Naber
Everybody say
Diyor herkes
When you hear the call
Çağrıyı duyduğunda
You've got to get it underway
Herşeyi oluruna bırakmalısın
Word up
Naber
It's the code word
Şifre kelime
No matter where you say it
Nerede söylersen söyle
You'll know that you'll be heard
Karşılığında ne duyacağını hep bileceksin

[Leigh-Anne]
Now all you sucker DJs
Tüm ezik DJ'ler
Who think you're fly
Kim sizin uçtuğunuzu düşünür ki
There's got to be a reason
Bir nedenleri olmadı
And we know the reason why
Ve biz de o nedeni biliyoruz
You try to put on those airs
Bu havayı coşturmaya çalışıyorsunuz
And act real cool
Ve cool davranıyorsunuz
But you've got to realize
Ama şunu hatırlamalısınız
That you're acting like fools
Aptal gibi gözüküyorsunuz

[Jesy]
Give us music
Bize müzik verin
We can use it
Kullanalım
We need to dance
Dans etmemiz lazım
We don't have the time
Zamanımız yok
For psychological romance
Psikolojik romantizm için
No romance
Romantizm yok
No romance
Romantizm yok
No romance for me, mama
Benim için romantizm yok anacım
Come on, baby
Hadi bebeğim
Tell me what's the word
Kelime neydi söyle

Word up
Naber
Everybody say
Diyor herkes
When you hear the call
Çağrıyı duyduğunda
You've got to get it underway
Herşeyi oluruna bırakmalısın
Word up
Naber
It's the code word
Şifre kelime
No matter where you say it
Nerede söylersen söyle
You'll know that you'll be heard
Karşılığında ne duyacağını hep bileceksin
W-O-R-D UP
N-A-B-E-R
W-O-R-D UP
N-A-B-E-R 
W-O-R-D UP
N-A-B-E-R 
W-O-R-D UP
N-A-B-E-R 
W-O-R-D we're coming up
N-A-B-E-R   geliyoryz
Dial L for low
Aşağı için L yi çevir
K-k-k-keep it
Devam et
Keep it coming up
Gelmeye devam et
So do your dance
Yani dansını et
Do your dance
Dansını et
Do your dance quick, mama
Hızlıca dans et, anacım
Come on, baby
Hadi bebeğim
Tell me what's the word
Kelime neydi söyle
Word up
Naber
Yeah, yeah
Word up
Naber

Word up
Naber
Everybody say
Diyor herkes
When you hear the call
Çağrıyı duyduğunda
You've got to get it underway
Herşeyi oluruna bırakmalısın
Word up
Naber
It's the code word
Şifre kelime
No matter where you say it
Nerede söylersen söyle
You'll know that you'll be heard
Karşılığında ne duyacağını hep bileceksin
Word up
Naber
Everybody say
Diyor herkes
When you hear the call
Çağrıyı duyduğunda
You've got to get it underway
Herşeyi oluruna bırakmalısın
Word up
Naber
It's the code word
Şifre kelime
No matter where you say it
Nerede söylersen söyle
You'll know that you'll be heard
Karşılığında ne duyacağını hep bileceksin
Yeah

Şarkı sözü kaynağı: Little Mix - Word Up Lyrics | azlyrics

10 Mart 2014 Pazartesi

Karen O - The Moon Song (Turkce Cevirisi) (Her Soundtrack)


Şarkıyı dinlemek için;

The Moon Song by Karen O on Grooveshark

"The Moon Song"
"Ay Şarkısı"

I'm lying on the moon
Ay'ın üzerinde uzanıyorum
My dear, I'll be there soon
Sevgilim, yakında orada olacağım
It's a quiet starry place
Burası sakin, bol yıldızlı bir yer
Time's we're swallowed up
Tükettiğimiz zamanlar
In space we're here a million miles away
Uzayda, buradayız milyonlarca kilometre uzakta

There's things I wish I knew
Keşke bilsem dediğim şeyler var
There's no thing I keep from you
Senden geriye  sakladığım hiçbir şey yok
It's a dark and shiny place
Burası karanlık ve parlak bir yer
But with you my dear
Ama seninle bir tanem
I'm safe and we're a million miles away
Güvendeyim ve milyonlarca kilometre uzaktayız

We're lying on the moon
Ay'ın üzerinde uzanıyoruz
It's a perfect afternoon
Kusursuz bir öğlen
Your shadow follows me all day
Gölgen beni sürekli takip ediyor
Making sure that I'm okay and
İyi miyim öğrenmek için ve 
We're a million miles away
Biz milyonlarca kilometre uzaktayız

Şarkı sözü kaynağı: Karen O - The Moon Song Lyrics | MetroLyrics

Clean Bandit - Rather Be (Turkce Cevirisi) (ft. Jess Glynne)


Şarkıyı dinlemek için;

Rather be by Clean Bandit ft Jess Glynne on Grooveshark

Çeviri Notları:

1-  Kyoto: Japonya'nın orta bölümünde bulunan bir şehir.
     The Bay: San Francisco Bay Area (San Francisco Körfez Bölgesi)'nin kısaltması. Burada aralarındaki uzak mesafe vurgulanmaya çalışılıyor.
2- Sana başka ad veriyorum: Sevgiliye söylenen, 'canım','bitanem' gibi sözcüklerden bahsediyor.
3- Pilimi değiştiriyorum: Şarkıda açıkça belli olmadığı için ekleme gereği duydum. Buradaki anlam bildiğimiz "pili bitmek, tükenmek" anlamıdır. Üstte de söylediği gibi aralarındaki mesafeden dolayı yorulduğunu, ancak her ne pahasına olursa olsun yine de vazgeçmeyeceğini belirtiyor.

"Rather Be"
(feat. Jess Glynne)

[Verse 1:]
We're a thousand miles from comfort, we have traveled land and sea
Rahatlıktan kilometrelerce uzaktayız, dağ tepe demeden gezdik
But as long as you are with me, there's no place I'd rather be
Ama sen benimle olduğun sürece, olmak istediğim başka hiçbir yer yok
I would wait forever, exulted in the scene
Sonsuza kadar beklerdim, biraraya gelince de bayram ederdim
As long as I am with you, my heart continues to beat
Seninle olduğum sürece, kalbim atmaya devam ediyor

[Pre-Chorus:]
With every step we take, Kyoto to The Bay
1-Attığımız her adım, Kyoto'dan The Bay'e
Strolling so casually
Öylece gezdiriyor
We're different and the same, gave you another name
2-Biz hem farklıyız hem aynıyız, sana başka ad veriyorum
Switch up the batteries
3-Pilimi değiştiriyorum

If you gave me a chance I would take it
Bana şans verseydin kabul ederdim
It's a shot in the dark but I'll make it
Ya tutarsa ama yine de deneyeceğim
Know with all of your heart, you can't shame me
Tüm kalbinle bil, beni utandıramazsın
When I am with you, there's no place I'd rather be
Seninleyken, olmak istediğim başka hiçbir yer yok
N-n-n-no, no, no, no place I'd rather be [3x]
Hiç, hiç, hiç, olmak istediğim hiçbir yer yok

We staked out on a mission to find our inner peace
İç huzurumuzu bulabilmek için bir görev belirledik
Make it everlasting so nothing's incomplete
Sonsuza dek sürdürdük hiçbir şeyi bitiremedik
It's easy being with you, sacred simplicity
Seninle olmak kolay, kutsal sadelik
As long as we're together, there's no place I'd rather be
Beraber olduğumuz sürece, olmak istediğim başka hiçbir yer yok

With every step we take, Kyoto to The Bay
Attığımız her adım, Kyoto'dan The Bay'e
Strolling so casually
Öylece gezdiriyor
We're different and the same, gave you another name
Biz hem farklıyız hem aynıyız, sana başka ad veriyorum
Switch up the batteries
Pilimi değiştiriyorum
If you gave me a chance I would take it
Bana şans verseydin kabul ederdim
It's a shot in the dark but I'll make it
Ya tutarsa ama yine de deneyeceğim
Know with all of your heart, you can't shame me
Tüm kalbinle bil, beni utandıramazsın
When I am with you, there's no place I'd rather be
Seninleyken, olmak istediğim başka hiçbir yer yok
N-n-n-no, no, no, no place I'd rather be [3x]
Hiç, hiç, hiç, olmak istediğim hiçbir yer yok
When I am with you, there's no place I'd rather be
Seninleyken, olmak istediğim başka hiçbir yer yok

Hmmmmmmmmmm, hoooooooooo
Be [9x]
Yeah-e-yeah-e-yeah-e-yeah-e-yeah, yeah, yeah

If you gave me a chance I would take it
Bana şans verseydin kabul ederdim
It's a shot in the dark but I'll make it
Ya tutarsa ama yine de deneyeceğim
Know with all of your heart, you can't shame me
Tüm kalbinle bil, beni utandıramazsın
When I am with you, there's no place I'd rather be
Seninleyken, olmak istediğim başka hiçbir yer yok
N-n-n-no, no, no, no place I'd rather be [3x]
Hiç, hiç, hiç, olmak istediğim hiçbir yer yok
When I am with you, there's no place I'd rather be
Seninleyken, olmak istediğim başka hiçbir yer yok

Şarkı sözü kaynağı: Clean Bandit - Rather Be Lyrics | azlyrics

Jason Derulo - Stupid Love (Turkce Cevirisi)


Şarkıyı dinlemek için;

Stupid Love by Jason Derulo on Grooveshark

"Stupid Love"
"Aptal Aşık"

Walking the dog in my neighborhood
Mahallemde köpeğimi gezdiriyorum
Said I never would, for you for you
Senin için yapmam dedim, senin için senin için
I got drunk on a Monday night
Bir pazartesi sabahı şarhoş oldum
Hope it looks alright
Umarım doğru gözüküyordur
Tattoo of you, uh
Senin dövmen
I'm a yes man on the loose, yeah
Ben çılgınca eğlenceye evet diyen biriyim, evet
Maxed out all my credit cards
Tüm kredi kartlarımın limitini doldurdum
Bought your favorite car, times two
En sevdiğin arabayı aldım, iki oldu

I'm crazy for you
Senin için çıldırıyorum
Lord knows what I'd do
Tanrı biliyor senin için neler yapardım
I'd even die for you
Hatta senin için ölürdüm
Whatever you need
Neye ihtiyacın varsa
I'm down on my knees
Dizlerimin üstüne çöktüm
I guess that means
Sanırım bu şu demek
I guess that means
Sanırım bu şu demek
I'm dam da da rid a dam
Dam da da rid a dam
Dam da da rid a dam
I'm stupid in love
Ben aptal aşığım
Dam da da rid a dam
Dam da da rid a dam
Dam da da rid a dam
Stupid
Aptal
I'm stupid in love,
Ben aptal aşığım
Stupid
Aptal

Re-decorate my crib
Evimi yeniden dekore ettim
Can't believe I did
Inanamıyorum
It's true, it's true
Doğru olduğuna doğru olduğuna
I'm ashamed but I said OK
Utanıyorum ama tamam dedim
To share a Facebook page
Bir Facebook sayfasını ortak kullanmaya
With you, with you
Seninle seninle
Cause I'm a yes man on the loose, ooh, yeah
Çünkü ben çılgınca eğlenceye evet diyen biriyim, evet
And I'll do anything for you, baby
Ve senin için herşeyi yaparım bebeğim

I'm crazy for you
Senin için çıldırıyorum
Lord knows what I'd do
Tanrı biliyor senin için neler yapardım
I'd even die for you
Hatta senin için ölürdüm
Whatever you need
Neye ihtiyacın varsa
I'm down on my knees
Dizlerimin üstüne çöktüm
I guess that means
Sanırım bu şu demek
I guess that means
Sanırım bu şu demek
I'm dam da da rid a dam
Dam da da rid a dam
Dam da da rid a dam
I'm stupid in love
Ben aptal aşığım
Dam da da rid a dam
Dam da da rid a dam
Dam da da rid a dam
Stupid
Aptal
I'm stupid in love,
Ben aptal aşığım
Stupid
Aptal

And they can all call me crazy (crazy)
Bana çılgın diyebilirler (çılgın)
I'm a fool for you, baby (baby)
Senin maskaran oldum, bebeğim (bebeğim)
But they ain't never seen you naked, naked
Ama diğerleri seni hiç çıplak görmedi, çıplak
And they can all call me craz
Bana çılgın diyebilirler (çılgın)
I'm a fool for you, baby (baby)
Senin maskaran oldum, bebeğim (bebeğim)
But they ain't never seen you naked, naked
Ama diğerleri seni hiç çıplak görmedi, çıplak
I'm crazy for you
Senin için çıldırıyorum
Lord knows what I'd do
Tanrı biliyor senin için neler yapardımI'd even die for you (I'd die for you, baby)
Hatta senin için ölürdüm (Senin için ölürdüm)
Whatever you need
Neye ihtiyacın varsa
I'm down on my knees
Dizlerimin üstüne çöktüm
I guess that means
Sanırım bu şu demek
I guess that means
Sanırım bu şu demek
I'm dam da da rid a dam
Dam da da rid a dam
Dam da da rid a dam
Dam da da rid a dam
Dam da da rid a dam
Dam da da rid a dam
I'm stupid in love
Ben aptal aşığım 

Dam da da rid a dam
Dam da da rid a dam
Dam da da rid a dam
I'm stupid in love
Ben aptal aşığım 
Dam da da rid a dam
Dam da da rid a dam
Dam da da rid a dam
C'mon
Hadi

Yeah, yeah
I'm stupid in love,
Ben aptal aşığım 
Yeah, yeah
Stupid
Aptal

Şarkı sözü kaynağı: Jason Derulo - Stupid Love Lyrics | azlyrics

Lily Allen - Air Balloon (Turkce Cevirisi)


Şarkıyı dinlemek için;

Air Balloon by Lily Allen on Grooveshark

"Air Balloon"
"Hava Balonu" 

Somebody remind me where I am Miami or Timbuktu
Birisi bana nerede olduğumu hatırlatsın Miami mi Timbuktu mu
Did I ever tell you my uncle's monkey ran away from the zoo
Amcamın eşeğinin hayvanat bahçesinden kaçtığını hiç söylemiş miydim
Would you tell me what this all means
Bunlar ne anlama geliyor söyler misin
What happens if I go through that door
Bu kapıdan geçersem neler olur
Cause I'm looking up at the ceiling, but it's turning into the floor
Çünkü tavana bakıyorum, ama tabana dönüşüyor

Ooh
When I'm bored, I, kind of drift away,
Sıkıldığım zaman, ben, bir nevi sürüklenirim
I'm not sure, quite, why we work all day
Neden tüm gün çalışıyoruz tam emin değilim
I've been thinking, and I've got this plan
Düşünüyordum, ve şöyle bir planım var

Let's go, right now
Hadi gidelim şimdi
Come meet me in the sky I'll be waiting for you
Gel ve benimle gökyüzünde buluş seni bekliyor olacağım
And we can't hear what they say
Ve milletin ne dediğini duymayacağız
Up in my air balloon, air balloon, air balloon (ha!)
Yukarıda hava balonumda, hava balonumda
Sing, sing along-along any song you want to
Söyle, şarkı söyle istediğin şarkıyı söyle
Now we're so high, it can't rain
Şu anda yükzeklerdeyiz, yağmur yağamaz
Up in my air balloon, air balloon, air balloon (ha!)
Yukarıda hava balonumda, hava balonumda

Na na n-n-na na na
Na na n-n-na...mmm
Na na n-n-na na na
Na na n-n-na...mmm

I don't like dropping names but Kurt Cobain is all in my face
İsimleri konuşmayı sevmem ama Kurt Cobain aklımda
How the hell am I going to tell him Elvis already took first base?
Ona nasıl söyleyeceğim benim için Elvis ilk sırada?
And then out of the blue this cruisers losing altitude all we need
Ve mavilikten çıkarken bu gemiler irtifa kaybediyor
Is a little more elevation, take me back to where I can breathe
Bize lazım olan yükseklik, beni  nefes alabileceğim bir yere götür

Ooh
When I'm bored, I, kind of drift away,
Sıkıldığım zaman, ben, bir nevi sürüklenirim
I'm not sure, quite, why we work all day
Neden tüm gün çalışıyoruz tam emin değilim
I've been thinking, and I've got this plan
Düşünüyordum, ve şöyle bir planım var

Let's go, right now
Hadi gidelim şimdi

Come meet me in the sky I'll be waiting for you
Gel ve benimle gökyüzünde buluş seni bekliyor olacağım
And we can't hear what they say
Ve milletin ne dediğini duymayacağız
Up in my air balloon, air balloon, air balloon (ha!)
Yukarıda hava balonumda, hava balonumda
Sing, sing along-along any song you want to
Söyle, şarkı söyle istediğin şarkıyı söyle
Now we're so high, it can't rain
Şu anda yükzeklerdeyiz, yağmur yağamaz
Up in my air balloon, air balloon, air balloon (ha!)
Yukarıda hava balonumda, hava balonumda

Na na n-n-na na na
Na na n-n-na...mmm
Na na n-n-na na na
Na na n-n-na...mmm
x2

Shake it, sh-shake it, shake it now
Salla, salla, şimdi salla
Gimme, gi-gimme, gimme some
Ver, ver, biraz ver
Sailing sa-sailing through the clouds
Yüzüyoruz, yüzüyoruz bulutların arasında
Trippin tr-tr-tr-trippin now
Emekliyoruz, emekliyoruz şu anda
x2

(Yeah, na na n-n-na na)

Come meet me in the sky I'll be waiting for you
Gel ve benimle gökyüzünde buluş seni bekliyor olacağım
And we can't hear what they say
Ve milletin ne dediğini duymayacağız
Up in my air balloon, air balloon, air balloon (ha!)
Yukarıda hava balonumda, hava balonumda
Sing, sing along-along any song you want to
Söyle, şarkı söyle istediğin şarkıyı söyle
Now we're so high, it can't rain
Şu anda yükzeklerdeyiz, yağmur yağamaz
Up in my air balloon, air balloon, air balloon (ha!)
Yukarıda hava balonumda, hava balonumda

Come meet me in the s..
Gel ve benimle göky..
Na na n-n-na na na
Na na n-n-na na
Up in my air balloon, air balloon, air balloon (ha!)
Yukarıda hava balonumda, hava balonumda
Come meet me in the s..
Gel ve benimle göky..
x2
Şarkı sözü kaynağı: Lily Allen - Air Balloon Lyrics | MetroLyrics

Route 94 - My Love (Turkce Cevirisi) (ft. Jess Glynne)


Şarkıyı dinlemek için;

My Love by Route 94 ft Jess Glynne on Grooveshark

"My Love"
"Aşkım"
(feat. Jess Glynne)

My love and my touch,
Aşkım ve dokunuşum
Up above, made with the warmth of my
Yukarıda, sıcaklığımdan yapılma
My love and my touch,
Aşkım ve dokunuşum
Up above, made with the warmth of my
Yukarıda, sıcaklığımdan yapılma
My love and my touch,
Aşkım ve dokunuşum
Up above, made with the warmth of my
Yukarıda, sıcaklığımdan yapılma
My love and my touch,
Aşkım ve dokunuşum
Up above, made with the warmth of my
Yukarıda, sıcaklığımdan yapılma
My love and my touch,
Aşkım ve dokunuşum
Up above, made with the warmth of my
Yukarıda, sıcaklığımdan yapılma

Love, stay close to me
Aşk, yakın dur bana
Love, stay close, stay close...
Aşk, yakın dur, yakın dur...
Oooh, baby, baby...
Oooh, baby, baby...

My love and my touch,
Aşkım ve dokunuşum
Up above, made with the warmth of my
Yukarıda, sıcaklığımdan yapılma
My love and my touch,
Aşkım ve dokunuşum
Up above, made with the warmth of my
Yukarıda, sıcaklığımdan yapılma
My love and my touch,
Aşkım ve dokunuşum
Up above, made with the warmth of my
Yukarıda, sıcaklığımdan yapılma
My love and my touch,
Aşkım ve dokunuşum
Up above, made with the warmth of my
Yukarıda, sıcaklığımdan yapılma
Love, stay close to me
Aşk, yakın dur bana
Love, stay close, stay close...
Aşk, yakın dur, yakın dur... Oooh, baby, baby...
Oooh, baby, baby...

My love and my touch,
Aşkım ve dokunuşum
Up above, made with the warmth of my
Yukarıda, sıcaklığımdan yapılmaMy love and my touch,
Aşkım ve dokunuşum
Up above, made with the warmth of my
Yukarıda, sıcaklığımdan yapılmaMy love
Aşkım

Şarkı sözü kaynağı: Route 94 feat. Jess Glynne - My Love Lyrics | azlyrics