8 Ekim 2016 Cumartesi

Lil Kim - Heavenly Father (Turkce Cevirisi)

"Heavenly Father"
"Yüce Tanrı"

Heavenly father
Yüce Tanrı 
Creator of all things
Herşeyin yaratıcısı 
I humble myself
Kendimi küçük görüyorum 
As I bow to the throne
Tahtının önünde eğiliyorum 
I pray for love, joy, peace and happiness
Aşk, sevinç, huzur ve mutluluk için dua ediyorum 
I pray for love
I pray for love
Aşk için dua ediyorum 
I pray for love, joy, peace and happiness
Aşk, sevinç, huzur ve mutluluk için dua ediyorum 
I pray for love
I pray for love
Aşk için dua ediyorum 
I pray for love, joy, peace and happiness
Aşk, sevinç, huzur ve mutluluk için dua ediyorum 

They say the closest ones to ya
Derler ki size en yakın olanlar 
Be the ones that sneak up behind ya and stick the knife through ya
Arkanızdan dolanıp sırtınızdan bıçaklarlar 
That's why now I keep my friends to a minimum
İşte bu yüzden arkadaşlarımı en aza indirdim 
Check for the ones wit the venom on they tongue
Dillerinde zehir olanları kontrol ettim 
'Cause niggas is snakes, they hugs be fake
Çünkü zenciler yılandır, sarılmaları yalandır 
Steal from they best friend at his own wake
Kendileri için en yakın arkadaşından çalanlardır 
I did all I can do and I took all I can take
Tüm yapabildiğimi yaptım, tüm alabildiğimi aldım 
This is it, crossin' me was ya biggest mistake
Hepsi bu, beni çiğnemek en büyük hataydı yaptığın 
And was it enough that I split 20% of what I make?
Kazancımın %20 sini paylaşmam yeterli miydi? 
Was it enough that I cut niggas half of what I bake?
Kavurduğum zencilerin yarısını kesmem yeterli miydi? 
Ain't enough that I almost lost all my bread
Tüm ekmeğimi kaybettiğim yetmedi mi 
Bailin niggas out, keepin' a roof over our head
Zencileri hapisten kurtarıyor, kanatların altına alıyorsun 
Enough is enough I wash my hands I'm done wit it
Artık yeter, ellerimi yıkıyor bu işi bırakıyorum 
I ain't playin wit you motherfuckers come wit it
Sizin gibi yavşaklarla oynamıyorum 
Keep the fam together God knows I tried
Aileni bir arada tut,, ben şansımı denedim Tanrı biliyor
But shit ain't been the same since B.I. died
B.I. öldüğünden beri hiç bir b.k aynı değil 

(I pray for love
I pray for love
Aşk için dua ediyorum
I pray for love, joy, peace and happiness)
(Aşk, sevinç, huzur ve mutluluk için dua ediyorum)
Every day every night
Hergün her gece 
Keep the fam together God knows I tried
Aileni bir arada tut,, ben şansımı denedim Tanrı biliyor
(I pray for love
I pray for love
Aşk için dua ediyorum
I pray for love, joy, peace and happiness)
(Aşk, sevinç, huzur ve mutluluk için dua ediyorum)
Every day and every night
Hergün her gece
Shit ain't been the same since B.I died
B.I. öldüğünden beri hiç bir b.k aynı değil 

Lil' Kim the first rap bitch to shake up the charts
Lil' Kim ilk repçi kaltak listeleri sallıyor
Act like I ain't the leader of this Million Bitch March
Milyon Kaltak Mart'ında ben birinci değilmişim gibi davran 
Who got y'all rockin' the Prada
Kim ortalığı yakan Prada'yı giyiyor 
The Gucci, Dior, Chanel, Versace and Louis
Gucci, Dior, Chanel, Versace, ve Louis 
Please, I'm the reason this rap game is unisex
Lütfen, ben repin cinsiyetsiz olma sebebiyim 
I'm the reason bitches want bigger breasts
Kaltakların büyük göğüs isteme sebebiyim 
Show some respect where respect is due
Saygının sebebine saygı duy 
(Without who?) Without me there'd be no you
(Kim olmadan?) Ben olmadan sen yoksun 
These next few lines it to you women abusers
Sonraki satırlar sizin gibi kadın tacizcilerine 
Last nigga I was wit straight fuckin' loser
Son beraber olduğum zenci ezikti
Niggas think 'cause you give 'em ya heart
Zenciler kalbini ona verdiğini düşünür 
They can dissect it and rip it apart
Parçalara ayırıp söker öldürür 
Mm-mm, not I, one nigga's in my eye
Ben değil, bir zenci gözümde 
Payback's a motherfucker, put that on the Stuy
İntikam yavşaktır. bunu karşına koy 
You lost a good bitch nigga you can't front
Karşına koyamayacağın zenci kaltağı kaybettin aklına koy 
Lil' Kim is EVERYthing a man could EVER want
And that's real
Lil' Kim bir erkeğin isteyebileceği herşeydir
Ve tamamen gerçektir 

(I pray for love
I pray for love
Aşk için dua ediyorum
I pray for love, joy, peace and happiness)
(Aşk, sevinç, huzur ve mutluluk için dua ediyorum)
Every day
Hergün 
And every night
Ve her gece 
Mm-mm, not I, one nigga's in my eye
Ben değil, bir zenci gözümde 
(I pray for love
I pray for love
Aşk için dua ediyorum
I pray for love, joy, peace and happiness)
(Aşk, sevinç, huzur ve mutluluk için dua ediyorum)
Every day, yo every night
Hergün, her gece 
Payback's a motherfucker, put that on the Stuy
İntikam yavşaktır. bunu karşına koy 

When the
Money is gone (So is ya friends)
Paran bittiğinde (ve tabiki arkadaşların)
When the
Gas runs out (there goes ya Benz)
Benzin bittiğinde (Mercedes`e geçtiğimizde) 
They just don't make my breed no more
Artık gelişmeme izin vermiyorlar
Nobody lives by the code of the street no more
Kimse sokak etiketiyle yaşayamaz 
I don't deal wit the nonsense, I'm keepin' it real
Saçmalıkla uğraşmam, gerçeği bilirim 
Wanna do business wit me? Get in touch wit Hill
Benimle iş mi yapmak istiyorsun? Hill ile iletişime geçersin 

That's right any questions? No you can't ask me
Bu doğru başka soru? Hayır bana soramazsın 
Put ya name and ya number on a letterhead and fax me
İsmini ve numaranı mektuba yazar bana yollarsın 
You want Kim? Name the location
Kim'i mi istiyorsun? Adresi ver 
75 grand and that's just for conversation
Sadece sohbet etmek için 75 bin dolar getiriver 

I'ma remain loyal while y'all crumble like the foil
Sen unufak olurken ben saygınlığımı koruyorum 
It's tradition to rock diamonds in my crown, I'm royal
Elmaları taca takmak bir gelenek, asilim ben 
Niggas ain't believe in me, they thought it was over
Zenciler bana inanmıyor, bitti sanıyor 
Baby girl risin' up like the early mornin' sun
Küçük kız sabah güneşi gibi doğuyor 
Y'all think y'all know but y'all have no idea
Düşünüyorsunuz biliyorsunuz ama bir b.k anlamıyorsunuz 
What the fuck I been goin' through these last 7 years
Ben bu son 7 yıl boyunca ne b.k yiyordum 

(I pray for love
I pray for love
Aşk için dua ediyorum
I pray for love, joy, peace and happiness)
(Aşk, sevinç, huzur ve mutluluk için dua ediyorum)
Every day, yo
Hergün 
And every night
Ve her gece 
They just don't make my breed no more
Artık gelişmeme izin vermiyorlar
Word, that's it
Söz, hepsi bu 
(I pray for love)(Every day, yo)
(Aşk için dua ediyorum) (Hergün) 
(I pray for love) I'm the last of the Mohicans
(Aşk için dua ediyorum) Ben son mohikanım 
(and every night) after me
(ve her gece) benden sonra 
There will be none
Hiçkimse olacaklar 
(I pray for love)
(Aşk için dua ediyorum)
(I pray for love, joy, peace and happiness)
(Aşk, sevinç, huzur ve mutluluk için dua ediyorum)
And every night
Ve her gece 
Nobody lives by the code of the street no more
Kimse sokak etiketiyle yaşayamaz 

I'm sayin'
Söylüyorum 
I just wanna be happy, that's all I don't ask for much
Sadece mutlu olmak istiyorum hepsi bu fazlasını sormuyorum 
It makes me happy to see my people smile you know what I'm sayin
İnsanları söylediğim şeye gülümserken görmek beni mutlu ediyor 
I ain't a hater, I don't even like sayin' the word
Ben nefret eden biri değilim, hatta o kelimeyi bile söylemeyi sevmiyorum 
(Nobody lives by the code of the street no more)
Kimse sokak etiketiyle yaşayamaz 
I'd sacrifice everything I got right now to have my man Biggie here wit me
Adamım Biggie burada benimle olsun diye herşeyi feda ederdim 
You see that's just how I am
Görüyor musun işte bu benim 
'cause I'm a rider (Keep the fam together god knows I tried)
Çünkü ben sürücüyüm (Aileni bir arada tut,, ben şansımı denedim Tanrı biliyor)
What good is it to have everything
Herşeye sahip olmak güzel olan şey 
If you can't share it with the one you love?
Sevdiğinle paylaşmazsan ne anlamı olur ki? 
If you can't be wit the ones you love... then love the ones you wit
Eğer sevdiklerinle beraber olamıyorsan... beraber olduklarını sev
Don't take nobody for granted
Kimseyi parayla satın alma 
You ain't promised tomorrow
Kimseden söz alma 
Karma's a motherfucker
Karma yavşaktır 
I'm appreciative (Payback's a motherfucker, put that on the Stuy)
Ben takdir ederim (İntikam yavşaktır. bunu karşına koy)
La Bella Mafia 2003... Suga Shaft, the Beehive... We comin'...
La Bella Mafia 2003... Suga Shaft, the Beehive... Geliyoruz... 

Şarkı Sözü Kaynağı: Lil' Kim - Heavenly Father Lyrics | MetroLyrics 


Hiç yorum yok: